Īsumā par novērtējumiem un tituliem

Klašu iedalījums pēc suņu vecuma:

 

mazuļu (bebi) klase       4-6 mēneši

kucēnu klase                 6-9 mēneši

 

junioru klase                 9-18 mēneši

 

starpklase                     15-24 mēneši

 

atklātā klase                 no 15 mēnešiem

 

darba klase                   no 15 mēnešiem

 

čempionu klase no 15 mēnešiem

 

veterānu klase              no 8 gadiem

 

 Mazuņiem un kucēniem piešķiramie novērtējumi:

 

·        ļoti perspektīvs (1) - sarkana lentīte

 

·        perspektīvs (2) - zila lentīte

 

·        neperspektīvs (3) - dzeltena lentīte

 

   Junioru, starpklasē, atklātajā, darba, čempionu un veterānu klasēs piešķiramie novērtējumi:

·        teicami (Exelent) (1) - sarkana lentīte -EX

 

·        ļoti labi (Very good) (2)- zila lentīte - VG

 

·        labi (good) (3) - dzeltena lentīte -G

 

·        neapmierinoši (unsatisfactory) (0)  - pelēkalentīte

 

·        NN (bez novērtējuma) - brūna lentīte

 

 

Vietu sadalījums.

 

Vietu sadalījums notiek pēc visu attiecīgās klases suņu novērtēšanas. Pieci labākie klases suņi saņem vietas, ja to novērtējums nav zemāks par „1” (teicami vai ļoti perspektīvs):

 

                        1. vieta             - sarkana lentīte vai rozete,

 

                        2. vieta             - zila lentīte vai rozete,

 

                        3. vieta             - dzeltena lentīte vai rozete,

 

                        4. vieta             - tumši zaļa lentīte vai rozete,

 

                        5. vieta             - gaiši zaļa lentīte vai rozete. 

 

   Eksperta vērtējums nav apstrīdams.

 

  Apbalvojumi un sertifikāti.

 

PP (Promotion Prize) - VEICINĀŠANAS BALVA 

 

Pēc eksperta ieskatiem var piešķirt :          

 

- kucēnu klasē vienam vai vairākiem īpaši perspektīviem un daudzsološiem suņiem PP dod tiesības sacensties ringā par Labāka Kucēna titulu,

 

- junioru klasē PP dod tiesības sacensties ringā par Jaunā Čempiona Kandidāta sertifikātu (JCAC).

 

- veterānu klasē PP dod tiesības sacensties ringā par Latvijas veterānu čempiona titulu

 

CQ (Certificate of Quality)- KVALITĀTES SERTIFIKĀTS

 

Pēc eksperta ieskatiem var piešķirt :          

 

- starpklasē, atklātajā, darba un čempionu klasē vienam vai vairākiem suņiem, kuri ir čempiona kandidāta sertifikāta cienīgi. Kvalitātes sertifikāts dod tiesības piedalīties salīdzinošajā ringā, lai sacenstos par Latvijas Čempiona kandidāta sertifikātu (CAC). 

 

CAC (Certificate au Champion) - LATVIJAS ČEMPIONA KANDIDĀTA SERTIFIKĀTS 

 

 To piešķir:                   -     salīdzinošajā ringā vienam sunim un vienai kucei, kuri saņēmuši CQ sertifikātu.

 

To nepiešķir:              -      junioriem un veterāniem.

 

                                    -          Latvijas izstāžu Čempioniem

 

                                    -          Suņiem, kuri ir saņēmuši 2 CAC sertifikātus, bet no pirmā CAC saņemšanas datuma nav pagājušas 52 nedēļas

 

                                    -          Suņiem, kuri ir Latvijas Jaunie Čempioni, bet no pirmā JCAC sertifikāta saņemšanas datuma nav pagājušas 52 nedēļas.

 

Ja 1. vietas ieguvējs nevar saņemt CAC sertifikāts, tad CAC tiek piešķirts nākošajam sunim, kurš ir saņēmis CQ. 

 

JCAC - LATVIJAS JAUNĀ ČEMPIONA KANDIDĀTA SERTIFIKĀTS 

 

To piešķir:                 - junioru klasē vienam sunim un vienai kucei, kas saņēmuši PP sertifikātu.

 

To nepiešķir:              - suņiem, kuri ir Latvijas Jaunie Čempioni, vai jau saņēmuši 3 JCAC sertifikātus.

 

Ja 1. vietas ieguvējs nevar saņemt JCAC sertifikāts, tad JCAC tiek piešķirts nākošajam sunim, kurš ir saņēmis PP.

 

VCAC - LATVIJAS VETERĀNU ČEMPIONA KANDIDĀTA SERTIFIKĀTS 

 

To piešķir:                 - veterānu klasē  vienam sunim un vienai kucei, kas saņēmuši PP sertifikātu.

 

To nepiešķir:              - suņiem, kuri ir Latvijas Veterānu Čempioni, vai jau saņēmuši 3 VCAC sertifikātus.

 

Ja 1. vietas ieguvējs nevar saņemt VCAC sertifikāts, tad VCAC tiek piešķirts nākošajam sunim, kurš ir saņēmis PP.

 

BOB (Best of Breed) -LABĀKAIS ŠĶIRNES PĀRSTĀVIS -

 

To piešķir:      - labākajam šķirnes pārstāvim, salīdzinot labāko suni un labāko kuci. Ja ekspertīzi veic vairāki eksperti, tad pirms izstādes sākuma tās organizatori nosaka, kurš no tiem izvēlēsies labāko šķirnes pārstāvi.

 

BOO (Best of Opposite) - LABĀKAIS PRETĒJĀ DZIMUMA PĀRSTĀVIS

 

To piešķir:         - otram labākajam šķirnes pārstāvim, salīdzinot suni un kuci. 

 

CACIB (Certificat d’Aptitude au Championat International de Beaute) – STARPTAUTISKĀ IZSTĀŽU ČEMPIONA KANDIDĀTA SERTIFIKĀTS 

 

To piešķir:   - salīdzinošā ringa labākajam sunim, kā arī salīdzinošajā ringā labākajai kucei  pēc eksperta ieskatiem.

 

To nepiešķir:   - junioriem un veterāniem.

 

R.CACIB - STARPTAUTISKĀ ČEMPIONA REZERVES KANDIDĀTA SERTIFIKĀTS     

 

To piešķir:    - salīdzinošā ringā otrajam labākajam sunim, kā arī salīdzinošajā ringā labākajai kucei, ja eksperts uzskata, ka tas ir līdzvērtīgs pirmajam.

 

To nepiešķir:   - junioriem un veterāniem. 

 

LVU - LATVIJAS UZVARĒTĀJS

 

     Titulu piešķir reizi gadā vienā no LKF rīkotajām izstādēm katrā šķirnē sunim un kucei, kas saņēmuši BOB un BOO. Titula  piešķiršanu paredz plānojot izstāžu grafiku un par to izziņo visos informatīvajos materiālos. 

 

BW (Baltic Winner) - BALTIJAS UZVARĒTĀJS

 

Titulu piešķir reizi trijos gados vienā no LKF rīkotajām izstādēm salīdzinošā ringā labākajam sunim un labākajai kucei, kuri saņēmuši kvalitātes sertifikātu CQ.

 

 Titula piešķiršanu paredz plānojot izstāžu grafiku un par to izziņo visos informatīvajos materiālos. 

 

BJW (Baltic Junior Winner)  – BALTIJAS JAUNAIS UZVARĒTĀJS -

 

Titulu piešķir reizi trijos gados vienā no LKF rīkotajām izstādēm  pirmās vietas ieguvējam junioru ringā, kurš saņēmis sertifikātu PP( atsevišķi suņiem un kucēm). Titula piešķiršanu paredz plānojot izstāžu grafiku un par to izziņo visos informatīvajos materiālos.

 

BVW (Baltic Veteran Winner)  – BALTIJAS VETERĀNU UZVARĒTĀJS 

 

Titulu piešķir vienā no LKF rīkotajām izstādēm  pirmās vietas ieguvējam veterānu ringā, kurš saņēmis sertifikātu PP (atsevišķi suņiem un kucēm). Titula piešķiršanu paredz plānojot izstāžu grafiku un par to izziņo visos informatīvajos materiālos.

 

12.  KONKURSI 

 

12.1.Konkursos piedalās iepriekš reģistrētie suņi.

 

12.2.Konkursos var piedalīties suņi, kuri eksponēti šajā izstādē.

 

12.3.IZSTĀDES LABĀKAIS KUCĒNS - piedalās visu šķirņu labākie kucēni. Tiek piešķirtas 5 vietas.

 

12.4.IZSTĀDES LABĀKAIS VETERĀNS - piedalās visu šķirņu labākie veterāni. Tiek piešķirtas 5 vietas.

 

12.5.   AUDZĒTAVU GRUPU KONKURSS. Grupu veido minimāli 3 un maksimāli 5 audzētavā dzimuši vienas šķirnes pārstāvji no vismaz diviem metieniem. Konkursā var piedalīties suņi no 9 mēnešu vecuma, kas saņēmuši pozitīvu novērtējumu ekspertīzes ringā. Tiek vērtēts dzīvnieku šķirnīgums un fenotipiskā līdzība. Tiek piešķirtas 5 vietas.

 

12.6. PĒCNĀCĒJU GRUPU KONKURSS Grupu veido suns vai kuce ar minimāli 3 un maksimāli 5 tā pēcnācējiem no vismaz diviem metieniem. Konkursā var piedalīties suņi no 9 mēnešu vecuma, kas saņēmuši pozitīvu novērtējumu ekspertīzes ringā. Tiek vērtēts pēcnācēju šķirnīgums un fenotipiskā līdzība ar vecākiem. Tiek piešķirtas 5 vietas.

 

12.7. PĀRU KONKURSS. Piedalās vienam īpašniekam piederoši vienas šķirnes suns un kuce. Konkursā var piedalīties suņi no 9 mēnešu vecuma, kas saņēmuši pozitīvu novērtējumu ekspertīzes ringā. Tiek vērtēta šo suņu fenotipiskā līdzība. Tiek piešķirtas 5 vietas.

 

12.8. GRUPAS LABĀKAIS SUNS (Best in Group - BIG). Grupu konkursos piedalās attiecīgās FCI grupas šķirņu labākie pārstāvji. Katrā grupā 5 labākajiem suņiem piešķir vietas un pirmās vietas ieguvējs kļūst par grupas labāko suni. Vērtē eksperts, kuram ir tiesības vērtēt vismaz pusi no attiecīgās grupas šķirnēm vai arī pusi no tām grupas šķirnēm, kas piedalās izstādē.

 

12.9. LABĀKAIS IZSTĀDES SUNS (Best in Show - BIS). Piedalās visu FCI 10 grupu uzvarētāji, no kuriem izvēlas 5 labākos. Pirmās vietas ieguvējs kļūst par „Izstādes labāko suni”. Vērtē eksperts, kuram ir tiesības vērtēt vairākas šķirnes no vismaz 8 grupām.

 

 

Izstāžu reglamentu skatiet šeit.